Lékařské prohlídky

Každý hráč, který bude hrát mistrovská utkání musí mít platnou zdravotní prohlídku do začátku prvního mistrovského zápasu nastávající sezóny 2018/2019. Platná lékařská prohlídka musí být dodána nejpozději do 1. mistrovského utkání. Prohlídku provádí praktický lékař, a to dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.391/2013.

Klub zároveň doporučuje nadstandardní zdravotní prohlídku, která je nepovinná a týká se:

1. komplexního fyziologického vyšetření lze v Centru ST Praha 4, Opatovská 1763/11 (Poliklinika Háje), toto vyšetření cca 350 Kč není hrazeno z veřejného pojištění (hradí si rodiče). 

2. komplexní zdravotní prohlídky se zaměřením na vrcholové sportovce včetně zátěžového EKG, ECHO, základní vyšetření krve a moči, funkční testy atd. Cena činí cca 1000.- Kč. Opět není hrazeno z veřejného pojištění.